نظر به اینکه به استناد دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۹۰/۱۰/۲۷ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ذیحسابیها مکلف گردیده اند فهرست معاملات خود را از ابتدای سال ۱۳۹۱ به سازمان امورمالیاتی ارسال نمایند،

لذا حسب درخواست مکررذیحسابان محترم دستگاههای اجرایی و بدلیل عدم آشنایی ارسال اطلاعات موصوف از طریق سامانه الکترونیکی ، بدینوسیله  ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها به صورت الکترونیکی و از طریق برخط (online)  و یا غیر برخط ( offline)  صرفا برای فصول بهار ، تابستان و پاییز تا تاریخ ۹۱/۱۱/۳۰ تمدید می گردد.

.

شایسته است ادارات کل امور مالیاتی موضوع را بنحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند.

.

علی عسکری

.پست های مرتبط

  1. بخشنامه ۲۷۵۵۷/۲۳۰/ د مورخ ۹۱/۸/۱۶ (عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی دراجرای توافق خود اظهاری عملکرد سال ۱۳۹۰)
  2. بخشنامه ۱۶۱۷۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۸/۹(دستورالعمل تمدید مهلت دریافت اطلاعات الکترونیکی معاملات سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۱ ( فصل بهار و تابستان ) مناطق آزاد تجاری تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱)
  3. تمدید مهلت ارایه و ارسال الکترونیکی فهرست اطلاعات معاملات فصل بهار تا پایان مهرماه
  4. بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)
  5. بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم + مهلت ارسال گزارشات فصلی)
  6. بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی)
  7. بخشنامه ۲۳۵۸۹ مورخ ۸۸/۱۰/۹(ارسال فهرست فروشگاههای بزرگ استان ها)
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری