در صـورت بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان براساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می‌شود.                         

.

با تصویب دولت، بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد،مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان باید براساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت شود.

.

به گزارش ایلنا، هیات دولت در تصویب‌نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری که از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شده است اعلام کرد:

.

 در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری شده یا می‌شوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب می‌شوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد، در صـورت بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان براساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می‌شود.

.

پست های مرتبط

  1. بازنشستگان رایگان درمان می شوند.
  2. فرصت یک هفته ای بازنشستگان برای ثبت نام وام ضروری
  3. بازنشستگان وام ضروری می گیرند.
  4. تعیین مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان
  5. بازنشستگان ۱٫۵میلیون تومان وام می گیرند.
  6. پنج عضو کابینه مسئول تصمیم گیری در باره افزایش حقوق بازنشستگان قبل از سال ۸۶ شدند.
  7. نحوه بکارگیرى افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى تعیین شد .
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری