براساس قانون کار حداقل و حداکثر عیدی آخر سال کارگران بین ۷۷۹ هزار و یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان خواهد بود.

.

به گزارش فارس «توانا»، براساس ماده واحده قانون کار کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند.

.
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
.
بنابراین با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری کارگران ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان است حداقل و حداکثر عیدی پایان سال بین ۷۷۹ هزار تومان و یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان خواهد بود.
.
همچنین براساس تبصره این قانون، مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.
.
مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

.
سال گذشته حداقل عیدی کارگران ۶۰۶ هزار و ۹۶ تومان و حداکثر عیدی ۹۰۹ هزار و ۱۴۴ تومان بود.

.

پست های مرتبط

  1. حداقل‌ دستمزد کارگران باید بیش از ۵۰۰ هزار تومان باشد.
  2. جدول ۷ ساله عیدی کارگران/ حداکثر عیدی ۹۱ مشخص شد؛ ۱۱۶۹۱۰۰ تومان
  3. حداقل دستمزد ۹۱ کارگران مشخص شد.
  4. عیدی بازنشستگان تامین‌اجتماعی هنوز اعلام نشده است.
  5. آغاز پرداخت عیدی ۶۶۰ تا ۹۹۰ هزار تومانی کارگران
  6. زمان پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی
  7. موافقت شیخ‌الاسلامی با حذف پیشنهاد تغییر روش محاسبه عیدی کارگران
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری