بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دستگاه‌های اجرایی، نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل را ابلاغ کرد.

.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تغییرات و اعلام شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تازگی، بخشنامه‌ای را صادر کرده است که بر مبنای آن، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار، قبل از اول مردادماه سال جاری بوده است، دو روش در نظر گرفته شده است.

.

بر این اساس، مبلغ جبرانی با انتخاب پیمانکار بر اساس دو روش “الف” و “ب” محاسبه و پرداخت می‌شو و هر کدام از روش‌ها که توسط پیمانکار انتخاب و بر اساس آن صورت حساب ارایه و پرداخت شود، تا انتهای کار مبنای عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم حاصل از روش دیگر، مجاز نیست.

.

البته در این بخشنامه، ضوابط دیگری هم در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن، برای قراردادهای مشمول این بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه دیگری بابت تغییر قیمت ارز مجاز نیست و از سوی دیگر، برندگان مناقصاتی که پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار یا سازنده قبل از اول مردادماه سال جاری بوده است، ولی هنوز پیمان مبادله نشده است، نیز می‌توانند از ضوابط این بخشنامه استفاده کنند.

.

متن کامل این بخشنامه و روش‌های محاسبه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل به شرح زیر است:

.

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور(موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷ ه، مورخ ۲۰/۴/۸۵ هیات محترم وزیران)، با توجه به تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقه بندی و اولویت بندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده و شامل دو روش می‌باشد، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار( یا سازنده) قبل از ۱/۵/۹۱ بوده و پیمان بر اساس آن منعقد شده باشد، به شرح زیر اعلام می‌گردد تا دستگاههای اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از ۱/۱/۹۱ تا ۳۰/۱۲/۹۱ اعمال و این مبلغ را به صورت قطعی برای جبران آثار تغییر قیمت ارز پرداخت کنند.

.

۱- مبلغ جبرانی با انتخاب پیمانکار بر اساس یکی از دو روش “الف” و “ب” محاسبه و پرداخت می شود. هر کدام از روش ها که توسط پیمانکار انتخاب و بر اساس آن صورت حساب ارایه و پرداخت گردد تا انتهای کار مبنای عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخت رقم از روش دیگر مجاز نیست.

.

۲- در قراردادهای فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه شماره ۳۴۶۴۳/۱۰۰ مورخ ۱/۵/۹۱ با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در پیمان‌های فاقد تعدیل به منزله استفاده از روش “ب” این بخشنامه محسوب می‌شود، لذا استفاده همزمان از روش الف مجاز نیست.

.

۳- در کارهایی که بر اساس مواد ۲۷،۲۸ و ۲۹ قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است، زمان ارایه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار و تصویب در هیات سه نفره باید قبل از تاریخ ۱/۵/۹۱ باشد و مبلغ جبرانی حاصل از روش های “الف” یا “ب” با اعمال ضریب ۰٫۸۵ ملاک عمل قرار می گیرد.

.

۴- در پیمان‌های ریالی جاری مشمول تعدیل که بخش‌های خرید خارجی قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه التفاوت باشد، استفاده از ضوابط روش “الف” مجاز است.

.

۵- برای قراردادهای مشمول این بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه دیگری بابت تغییر نرخ ارز مجاز نیست.

.

۶- برندگان مناقصاتی که پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار یا سازنده قبل از ۱/۵/۹۱ بوده ولی هنوز پیمان مبادله نشده است، نیز می توانند از ضوابط این بخشنامه استفاده نمایند.

.

۷- دستگاه اجرایی موظف است اسناد اعمال و پرداخت این بخشنامه را به دبیرخانه شورای عالی فنی ارسال کند.

.

پست های مرتبط

  1. بخشنامه جدید گمرکی/ افزایش قیمت کالاهای وارداتی
  2. احتمال پیمان سپاری ارزی قوت گرفت
  3. چرا قیمت طلا براساس ارز مبادلاتی محاسبه نمی‌شود؟
  4. جزئیات جدید از بورس ارز
  5. رکوردهای جدید قیمت طلا تا کریسمس
  6. زیان‌دیدگان سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت جبران خسارت می‌شوند.
  7. تحویل اوراق در صورت افت شدید قیمت سکه و برای جبران ضرر است.
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

منبع: سایت تازه های حسابداری