نسخه رایگان نرم افزار حسابداری خبره جامع که شامل زیر سیستم های ذیل می باشد جهت دانلود، در سایت گروه نرم افزاری خبره در اختیار شما قرار گرفته است.

·         کاتالوگ سیستم عملیات استقرار و حسابداری مالی

·         کاتالوگ سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

·         کاتالوگ سیستم خرید و فروش

·         کاتالوگ سیستم انبار و انبارگردانی

·         کاتالوگ سیستم حقوق و دستمزد

·         کاتالوگ سیستم دارایی ثابت (اموال)

·         کاتالوگ سیستم آرشیو مستندات

·         کاتالوگ سیستم تولید

به منظور دانلود نسخه رایگان نرم افزار خبره جامع بر روی بنر زیر کلیک کنید !!!